มอบกองทุนช่วยครูใต้

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2551

       นับเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่พุทธบุตรผู้รักษาพระพุทธศาสนา ก็ต้องประสบภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีนั้นด้วย เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรและพี่น้องในภาคใต้ ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคบางส่วนไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ที่ท่านได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ซึ่งเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งว่า กระแสการตักบาตรพระทุกจังหวัด ทุกวัดทั่วไทยในขณะนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ นับว่าเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกท่านตระหนักดีว่าพุทธบุตรคือหัวใจของโลกและจักรวาล ที่ท่านจะต้องดำรงอยู่รักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่บนผืนแผ่นดินไทยต่อไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ได้มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ขึ้น ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7

จากภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 6 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ จากเหตุการณ์การความไม่สงบทางภาคใต้ที่เกิดขึ้น ไม่เฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศ การเผาโรงเรียนและภาพเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้าย ส่งผลให้เด็กเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ ตกในสภาพจิตใจถูกบั่นทอน ต้องขาดเรียน ทางด้านครูอาจารย์ดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวง ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ภายใต้สภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย เพราะอยู่ในที่แจ้ง แต่จุดนี้ก็ไม่ได้ทำให้ครูละทิ้ง หรือละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด ยังคงทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เปรียบเสมือนเรือจ้าง ต้องการส่งลูกศิษย์ไปให้ถึงฝั่ง พยายามปลูกฝังความรู้ และสิ่งที่ดีงามให้กับนักเรียน ครูจึงยืนหยัดสู้ต่อไป เพื่อสิ่งที่ตนรักอย่างไม่ย่อท้อ

ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความห่วงใยครู ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดพิธีกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องครู อาจารย์ ที่ทำหน้าที่รักษาและปกป้องพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินไทย ด้วยความเข้มแข็ง โดยล่าสุดได้จัดพิธีมอบปัจจัยช่วยครูใต้ขึ้นเป็นครั้งที่ 6 จำนวน 800 กองทุน เพื่อให้ครูมีกำลังใจที่สำคัญในการก้าวไปทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ และเพื่ออนาคตของเยาวชนไทย

ต่อด้วยพิธีมอบจานดาวธรรมแก่กองทัพภาค 4 จำนวน 30 จานโดยมีพลโทจิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข รองแม่ทัพภาค 4 เป็นตัวแทนรับมอบ

จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นครั้งที่ 37 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจ คณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป ต่างรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่องตลอดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและคุณครูที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งการจัดงานได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กำลังใจแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้หยัดสู้ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยังคงอยู่สืบต่อไป

ทางด้าน พลตรี ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้บัญชาการชุดเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ด้วยว่า “ในส่วนของปัตตานีที่เราจัดมาจากกองทัพภาคที่ 2 คือ รู้สึกเป็นความสุขใจที่ได้มาร่วม และขอให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อในหลวงของเราเพื่อแผ่นดินของเรา สำหรับสถานการณ์ต่างๆคงไม่ต้องห่วง ขอยืนยันว่าเราสามารถดูแลสถานการณ์ได้ในไม่ช้าไม่นานก็คงจะเรียบร้อย..”

อีกทั้ง พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ศรีคล้าย รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปัตตานี แสดงความขอบพระคุณมายังพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และมีความภูมิใจในความชาวพุทธด้วยว่า “ขอกราบนมัสการหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการพิธีตักบาตรในวันนี้ แด่พระสงฆ์ 266 วัด ที่หน้าโรงแรมซีเอส จ.ปัตตานีนั้น เป็นสิ่งดีอย่างยิ่งในการรวมศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธให้เป็นหนึ่งในการที่เราได้ภูมิใจว่าเราคือผู้นับถือศาสนาพุทธ มีพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในหัวใจ ที่จะชะล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากหัวใจเรา จะทำให้ประเทศชาติและทั่วโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้น”

จากงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนช่วยให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ตราบใดที่ความไม่สงบยังเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทย การช่วยเหลือพุทธบุตรของมูลนิธิธรรมธรรมกายก็จะยังคงมีต่อไป ขอเรียนพุทธบริษัท 4 มาร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไปในบนผืนแผ่นดินไทย โดยการมาร่วมกันตักบาตรพระให้ครบ 5 00,000 รูปให้ครบโดยเร็ว อันเป็นทางหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจส่งต่อไปยังภาคใต้นี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038594524065653 Mins