สังฆทาน ๒๖๖ วัด ปีที่ ๒

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2550

     พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี

จัดโดยวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกา อาสาสมัคร และกัลยาณมิตร ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการ เอกชน และชาวพุทธจังหวัดปัตตานี และกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ และนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

งานเริ่มประมาณ ๐๘.๐๐ น. เป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายดำรง ชัยวนนท์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี จากนั้นสาธุชนได้อาราธนาศีล ๕ และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นพระครูประภัสสรสิริคุณ เจ้าอาวาสวัดเขากง จ.นราธิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร และเป็นโอกาสดีที่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมงานด้วย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลาและโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จากนั้นในเวลา ๙.๐๐ น. ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย แล้วจึงเป็นรายการเสวนาธรรมโดย พ.ต.อ.สมจิตต์ ศรีสมยนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับศาสนานั้น มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนมาก ตนในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นตำรวจด้วย ก็รู้สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน หากเราใช้ศาสนามาช่วยแก้ปัญหาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตาม, ด้าน พ.อ.สุเมธ ไมตรีปวิช เลขาธิการโครงการทักษิณพัฒนา กล่าวว่า สถานการณ์ในภาคใต้ต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นไปด้วยความสมานฉันท์

ส่วน นายศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ได้สร้างความเสียหายด้านทรัพย์สินทั้งแก่ชาวไทยพุทธและมุสลิม การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นการให้กำลังใจแก่ชาวพุทธ โดยเฉพาะวัดในแต่ละพื้นที่นั้นสามารถจะเป็นศูนย์รวมใจให้แก่ชาวพุทธในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี ชาวพุทธไม่คิดแก้แค้น สิ่งนี้บ่งบอกถึงความเป็นชาวพุทธ ทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้สามารถที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยได้ เราต้องอยู่ที่นี่เพื่อรักษาแผ่นดินไทย

จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มด้วยการเปิดวิดีโอประมวลภาพการทำบุญถวายสังฆทานที่ผ่านมา จากนั้น ประธานจุดธูปเทียนหน้ารูปภาพผู้วายชนม์ พิธีกรอาราธนาธรรม และคณะสงฆ์สวดมาติกา แล้วผู้แทนสาธุชน ๑๒ ท่านร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล และคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

ต่อมาเป็น พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) เริ่มจาก พระปลัดสุธรรม สุธัมโม ตัวแทนวัดพระธรรมกาย ในทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ กล่าวว่าการรักษาและคลี่คลายเหตุการณ์ ต้องให้ศีลธรรมลงไปสู่ครอบครัวผ่านโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า มงคลชีวิต ๓๘ ประการ ซึ่งช่วงแรกเยาวชนใน ๕ จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล) สอบเพียง ๕๐๐ คน เพิ่มเป็น ๑๗,๐๐๐ และ ๔๕,๐๐๐ คนตามลำดับ จากนั้น พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้กำลังใจ แสดงความห่วงใยต่อพุทธบุตรและสาธุชนภาคใต้ ให้มั่นคงในพระรัตนตรัยและปฏิบัติทาน ศีล ภาวนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

จากนั้นสาธุชนกล่าวคำถวายปัจจัย ๔ เป็นสังฆทาน นำกล่าวโดย คุณประภาวัลย์ เชาวน์วาณิชย์ ประธานสมาคมรักความดีปัตตานี, คุณสมศักดิ์ อิสริยะภิญโญ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดปัตตานี และ คุณนันทนีย์ ชัยวนนท์ เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีดำรงแก๊ส และกล่าวนำอธิษฐานจิตโดยกัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์

จากนั้นได้มีการมอบรางวัลในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพระดับโลก หรือ World-PEC ครั้งที่ ๑ อันดับที่ ๑-๓ ประจำจังหวัดปัตตานี ต่อมาเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวนำโดย คุณศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี และคุณปรีชา จันทรประดิษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้น พลอากาศเอก วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นมาม่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ ห่อ ในช่วงท้าย ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา นำให้พร และนำบูชาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

งานบุญนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ พระปริยัติสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (ธ), พระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา, พระสุทธิสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอเมือง-หนองจิก จ.ปัตตานี ฯลฯ และข้าราชการ ได้แก่ นายจารึก แก้วแสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี, นายยศ มังคะดานะรา นายกพุทธสมาคม, นายวิลาพ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ซึ่งยังความปลื้มปีติใจในบุญให้กับทุกคน โดยมีคณะสงฆ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญกว่า ๕๐๐ รูป และมีผู้ร่วมงาน ทั้งพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษา สาธุชนกว่า ๒,๐๐๐ คน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010646184285482 Mins