สร้างเยาวชน “คุณธรรมนำความรู้

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2551

       IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานแถลงข่าวการเปิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ดาวแห่งความดี V-Star ครั้งที่ 2 ณ อาคาร Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือกันระหว่างชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อีกด้วย พร้อมกันนี้ เด็กดี V-Star หรือ เยาวชนต้นแบบที่ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 1 ยังได้มาร่วมงาน และรับรางวัลจากการเขียนเรียงความ เรื่องราวความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ “V-Star มหัศจรรย์ฉันเปลี่ยนไป” ท่ามกลางเสียงปรบมือ และคำกล่าวชื่นชมของผู้ที่ได้มาร่วมงานในวันนั้น

งานดังกล่าวเริ่มด้วย นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ กล่าวรายงาน และเปิดสื่อ “ผลสัมฤทธิ์โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 1 ต่อประธานในพิธี ซึ่งก็คือ ศจ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท่านได้ตอกย้ำว่า โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้เป็นอย่างดีต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเวทีเสวนา “การต่อยอดนวัตกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก” โดยได้รับเกียรติจากนายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต4 ซึ่งท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการฯว่า “มีหลายโครงการที่สอนให้เด็กเป็นคนดี V-Star เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างคนดีให้เห็นผลทันที โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องสงสัยว่าทำความดีอย่างไร กระทรวงศึกษาธิการให้นโยบายมาว่า คุณธรรม นำความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง แล้วจะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ผอ.เขตทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่องของคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญ และจะต้องปลูกฝังอย่างแน่นอน” และท่านยังได้ข้อคิดที่สำหรับผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆไว้ว่า “ถ้าไม่สร้างเครือข่ายคนดี เครือข่ายคนไม่ดีก็จะเข้มแข็งขึ้น และเครือข่ายคนไม่ดีก็จะทำให้ เครือข่ายคนดีนั้นอ่อนแอลงในที่สุด และในสุดก็จะเต็มไปด้วยเครือข่ายคนไม่ดี....กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริม เสริมภารกิจ ไม่ใช่กิจกรรมสร้างภารกิจ เสริมภารกิจที่ครูอาจารย์ทำอย่างแล้วให้มีคุณค่า และคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

ในส่วนของ นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพท.สุพรรณบุรี เขต1 ท่านได้ตอกย้ำถึงหลักในการพัฒนาเยาวชนเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “ความดีเป็นหัวใจทางการเรียนมากกว่าวิชาการที่เราหวังไว้...ถ้าต้องการให้เด็กเป็นคนดีต้องสร้างนิสัยดี หลักสูตรเป็นคนดี หรือหลักสูตรนิสัยดี...การปลูกฝังความดีต้องทำซ้ำๆจะเกิดเป็นนิสัย นานๆเข้าจะเกิดเป็นจิตสำนึก…คุณภาพเด็กอยู่ที่เก่งดีและมีความสุข ผมคิดว่าถ้าเราปลูกต้นกล้าของความดีลงไปในเด็กทุกคน เด็กทุกคนเป็นก็จะเป็นคนดี ซึ่งจะสัมฤทธิผลตามความต้องการของทุกคน”

 

และปิดท้ายที่คำยืนยันของ นายชัยวัฒน์ อุตะมะ รองผอ.สพท.สระบุรี เขต1 ที่ว่า “โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้รับการชมเชยจากผู้ปกครอง และตนยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนต่อไป นอกจากเด็กจะดีแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องดีด้วย…”

โดยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ จะปิดรับสมัครโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2551 และจากข้อความดังกล่าวข้างต้น สามารถยืนยันให้สังคมได้รับรู้แล้วว่า ขณะนี้กระแสการฟื้นฟูศีลธรรมโลก การสร้างคนดี หรือเยาวชนต้นแบบ V-Star ได้เกิดขึ้นแล้ว และกำลังหยั่งรากฝังลึกลงไปในสังคมไทยอย่างมั่นคงแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย่อมต้องได้รับความร่วมมืออย่างเข็มแข็ง จากทั้ง 3 สถาบัน คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา หรือ บ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฟื้นฟูศีลธรรมโลกเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014344970385234 Mins