๖๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2561

รวยได้จะต้องมีบุญ
จะมีบุญก็ต้องทำบุญ
ทำบุญช้า บุญเกิดช้า สมบัติก็มาช้า
ทำบุญเร็ว บุญเกิดเร็ว สมบัติก็มาเร็ว

 


 

๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0043586015701294 Mins