๑๐๙ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2561

สั่งสมบุญเข้าไป
สร้างไปเรื่อยๆ
ยิ่งลำเค็ญ
ยิ่งสร้างหนักเข้าไปอีก

 


 

๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0049200336138407 Mins