๑๑๐ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2561

บุญต้องสั่งสมไว้ตอนมีชีวิต
พอหมดชีวิต
ก็หมดสิทธิ์สั่งสมบุญ

 


 

๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0089646339416504 Mins