๑๓๔ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2561

มนุษย์เราไม่ได้เก่งหรอก
แต่เพราะเราทำบุญมาต่างหาก
พลังบุญทำให้เรามีความสุข
และความสำเร็จในชีวิต

ถ้าบุญมาก หล่นตุ้บลงมา
ในกองทรัพย์เลยแหละ
เกิดมามีสมบัติมาคอยท่า
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่
ทำไว้ให้เสร็จเรียบร้อย
มาถึงก็แค่เสวยสมบัติ
เสวยบุญ
๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.002107298374176 Mins