การคบคนพาล

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2550

 

 

ผู้คบคนชั่ว ย่อมถึงความสุขโดยส่วนเดียวไม่ได้

เขาย่อมยังตนให้ประสบโทษ

เหมือนกิ้งก่าเข้าฝูงเหี้ยฉะนั้น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๖

 Total Execution Time: 0.0012333989143372 Mins