ผู้มีสุข 1

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2546

 

 

เมื่อปราศจากความหวัง ก็หลับสบาย
เพราะความหวังที่สำเร็จผล
จึงจะนำสุขมาให้

 

สีลวีมังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๒๐

 Total Execution Time: 0.0012030839920044 Mins