ผู้ด้อยปัญญา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2548

 

 

 

เมื่อปัญญาอ่อนด้อย

ช่องทางรั่วไหลแห่งสมบัติก็เกิดได้มากมาย

แต่เขาก็มองเห็นได้สบายๆ

เหมือนเห็นภาพได้ลางๆ ในยามราตรี

 

 

หังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๗๓

 

 Total Execution Time: 0.0012312173843384 Mins