ผู้ทำบาปกรรม

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2548

 

 

มีความรู้มาก แต่ชอบทำบาปกรรม

ไม่ประพฤติธรรมเลย

ถึงจะรู้วิชาตั้งพันอย่าง

เมื่อยังไม่ถึงจริยธรรม

ก็อาศัยวิชานั้นพ้นความเดือดร้อนไม่ได้


 

เสตเกตุชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๘๕๒

 Total Execution Time: 0.0019062002499898 Mins