ทางแห่งความเจริญ

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2549

 

 

“ยศย่อมเจริญ แก่ผู้มีความหมั่น มีสติ

มีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้ว

ทำระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘

 

 Total Execution Time: 0.012219369411469 Mins