ปัญญา

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

ปัญญา
 

        ปัญญาที่พระผู้มีพระภาค พร้อมแล้วด้วยปัญญาอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความเกิดดับ 

        ปัญญาที่รู้ความเกิดดับนั่นเป็นตัวสำคัญ 

        ปัญญาน่ะมีแต่รู้ ไม่ใช่เห็น ปัญญาที่เป็นแต่รู้ แต่เขาว่าเห็นด้วยปัญญา เห็นปัญญาไม่มีดวงตานี่ ถ้ามีดวงตาค่อยพูดเห็นกัน 

        นี่ปัญญาจะมีดวงตาอย่างไร? ไม่มีดวงตาแต่ว่าแปลกประหลาดอัศจรรย์เหลือเกิน เมื่อถึงพระอริยบุคคลแล้วเป็นธรรมกายแล้ว ถ้ามารไม่ขวางนะ ความเห็นของตาไปแค่ไหนความรู้ทางปัญญาก็ไปแค่นั้น ความจำก็ไปแค่นั้น ความคิดก็ไปแค่นั้น 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "โอวาทปาฏิโมกข์ "
๔ มีนาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.079976133505503 Mins