๑๖๖ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2561

อย่าให้สูญเสีย
กำลังใจที่เข้มแข็ง
ที่จะต่อสู้อุปสรรค
เพื่อการทำความดี
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

 Total Execution Time: 0.010024948914846 Mins