ถวายสังฆทาน 266 วัด

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2550

พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมพระภิกษุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการและเอกชน พ่อค้าประชาชนในจังหวัดสงขลา และศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน “พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 08.00–12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พระเทพวีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 18, เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายจิต ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยนิมนต์คณะสงฆ์จาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมกว่า 500 รูป มารับบาตร รับสังฆทาน เจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์ มีสาธุชนที่มาร่วมงานนี้ราว 2,000 คน

พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไถ่ชีวิตโค จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นรายการเสวนาธรรม เวลา 10.00 น. เป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหาร ตำรวจในพื้นที่ จากนั้น เวลา 11.00 น. เป็นพิธีถวายภัตตาหาร เสร็จพิธีเวลาประมาณ 12.00 น.

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณร ประชาชน และทหารตำรวจในพื้นที่ และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนไปใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023529767990112 Mins