มหาปิติ 22 เมษา วันธรรมะคุ้มครองโลก

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2549

 

         ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ซึ่งเป็น วันคุ้มครองโลก พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เป็นจำนวนหลายหมื่นรูป มีเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อร่วมในงานครั้งนี้ จากทั่วประเทศจำนวน กว่า ๑๐,๐๐๐ วัด รวมไปถึงประชาชนที่หลั่งไหลมาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกที่ตั้งใจมาอีกหลายหมื่นคน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อจัดให้มีงานวันธรรมะคุ้มครองโลกนี้ขึ้นมาแล้วล่วงหน้า มาในวันงาน ทำให้เกิดภาพแห่งความประทับใจอย่างมิรู้ลืมเลือนทั้งพุทธบุตรทั่วสังฆณฑล รวมถึงสาธุชน ที่มารวมกันแล้วจำนวนเรือนแสน เริ่มตั้งแต่ในภาคเช้ามีการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ณ สภาธรรมกายสากล เพื่อกลั่นใจให้สงบ ใส สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ หลังจากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณร

ในตอนบ่ายท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายชุ่มเย็น เป็นพิธีกลั่นมหารัตนวิหารคดครั้งแรกครั้งเดียวของโลก และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พุทธบุตรกว่า ๑๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศยาวกว่า ๑ โยชน์ (๑๖ กิโลเมตร) โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี อธิบดีสงฆ์แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ พุทธบุตร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร” หลังจากถวายปัจจัยไทยธรรมแล้ว เป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคดครั้งแรก นำโดยพระมหาเถระรัตตัญญู ผู้รู้ราตรีนาน จากภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีอายุพรรษาแต่ละรูป ๑๐๐ ปีขึ้นไป ตามด้วยแถวพระภิกษุสามเณร และสาธุชนเป็นจำนวนมาก

และในตอนเย็นบริเวณลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ๑๐๐,๐๐๐ องค์ ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ส่งท้ายด้วยการจุดพูลที่สร้างความสว่างไสวเต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นการถวายประทีปเป็นพุทธบูชา

พิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวัน ยังความปิติสุข เบิกบานใจในบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุก ๆ ท่าน อีกทั้งยังตั้งใจกันต่อไปว่า อยากให้ได้ปรากฏภาพอันงดงาม ความพร้อมแห่งหมู่สงฆ์ และสาธุชนมากมายดั่งนี้ ที่ทวีจำนวนขึ้นด้วยในโอกาสต่อ ๆ ไป

การจัดงานเพื่อให้เป็นวันธรรมะคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายนนี้ ปรากฏเกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพรียงแห่งพุทธบริษัท ๔ ที่มีความรักและปรารถนาอันดีงาม มุ่งดำรงสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริง ยังตนเองและชาวโลกอย่างไม่มีประมาณ.

ดุสิตา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0073591311772664 Mins