วัดห้วยตองสัก จัดบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล ถวายในหลวง

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2549

 

           เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี พสกนิกรในพระองค์ต่างพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดียิ่งเพื่อถวายความดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ท่านกันในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

เช่นเดียวกันกับที่ วัดห้วยตองสัก ต. ข่วงเปา อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๔๙ จำนวน ๔๒ รูป เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙ วัตถุประสงค์หนึ่งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสครองราชย์ ๖๐ ปี รวมไปถึงเปิดโอกาสอบรมศีลธรรมในช่วงปิดภาคเรียนแก่เยาวชน ที่ได้ใช้เวลาเข้ามาฝึกฝนตนเองในทางธรรม ให้เป็นคนดีแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

         ด้วยความพร้อมใจกันจัดงานทั้งจากฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ให้ความสำคัญกับงานดังกล่าว ประธานในพิธีมี ส ว. ถาวร เกียรติ์ไชยากร ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเปิดกรวยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาเจ้าคณะอำเภอจอมทอง พระครูสุนทรพรหมคุณ มาเป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมกับเจ้าคณะตำบล ๕ ตำบลมาร่วมพิธี ทั้งนี้มีผู้ปกครองและสาธุชนมาร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน พระอธิการมานพ อฺคคมาณโว ประธานโครงการจัดงานยังเห็นว่า เยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการส่วนมากมาจากความตั้งใจมาสมัครบวชด้วยตัวเอง และทุกท่านที่มาร่วมงาน มีความสุขเบิกบานในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายในวาระโอกาสมิ่งมงคลแห่งพระองค์ท่าน ผู้ทรงครองสิริราชย์สมบัติยาวนานที่สุด

ทั้งนี้ต่างตระหนักชัดถึง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ด้วยพระราชหฤทัยตั้งมั่นเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นองค์อุปภัมถ์พระพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยม ทรงตั้งมั่นเคารพในธรรม ในสถาบันสงฆ์ที่มีความผูกพันกันมาอย่างแนบแน่นกันสถาบันกษัตริย์ไทยมาตลอดทุกยุคสมัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012826164563497 Mins