The Middle Way

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2550

โครงการ “The Middle Way” ได้จัดปฏิบัติธรรม 7 วัน รุ่นพิเศษ สำหรับชาว Czech จำนวน 9 ท่าน ณ สวนเพชรแก้ว อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคมที่ผ่านมา

การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผู้นำกลุ่ม คือ Ms. Eva Velechovska เป็นอาจารย์สินในมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและ ฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล Czech เพื่อจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนชาว Czech

Ms. Eva ได้พยายามหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรนี้โดยให้ความสำคัญกับ “สมาธิ” จึงได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกสอนสมาธิ จนได้มีผู้แนะนำให้รู้จักกับวัดพระธรรมกาย Ms. Eva จึงมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัด และมีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นิโคลัส เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน หลังจากนั้น Ms. Eva และคณะทำงานอีก 4 ท่าน ได้กลับมาที่วัดพระธรรมกายอีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ในครั้งนั้น คณะชาว Czech กลุ่มนี้มีโอกาส ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย เป็นเวลา 4 วัน

Ms. Eva และคณะต่างรู้สึกประทับใจ รวมทั้งอยากจะศึกษาธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม จึงกลับไปชักชวนเพื่อนๆชาว Czech ท่านอื่นๆ เดินทางมายังเมืองไทย เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย(Dhammakaya Meditation Technique) จึงได้จัดโครงการ The Middle Way รุ่นพิเศษนี้ขึ้น

ในโครงการนี้ คณะชาว Czech ได้รับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) อย่างใกล้ชิด ณ สวนพณาวัฒน์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เทศน์สอนธรรมะเรื่องมรรคมีองค์ 8 อีกทั้งทางคณะได้ขอความเมตตาให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ เช่น จะสอนให้ทุกคนรักตัวเอง ยอมรับตัวเอง และเกิดความรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้อย่างไร? จะสอนให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ และรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างไร? จะแนะนำสมาธิกับเยาวชนได้อย่างไร ? และหลวงพ่อมีวิธีการอย่างไรจึงสามารถสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นองค์กรที่ใหญ่ มั่นคง และมีช่องสัญญาณดาวเทียมธรรมะของวัดเองได้?

ในประเด็นเรื่องการสอนให้เยาวชนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์นั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำว่า การจะสอนเรื่องใดๆ ก็ตาม ตัวผู้สอนเองต้องฝึกตัวเองให้ได้ตามหลักมรรคมีองค์ 8 จนเมื่อเราปฏิบัติได้ครบด้วยตัวเอง และพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของโลกได้แล้ว เราก็จะรู้เองว่าจะสอนเขาได้อย่างไร

สำหรับเรื่องของการสร้างวัดและช่องสัญญาณ DMC นั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ กล่าวว่า โดยปกติแล้วหากบริษัทใดๆ ก็ตาม ต้องการที่จะสร้างช่องสัญญาณดาวเทียมขึ้นมา จะต้องใช้งบประมาณเป็นพันล้าน แต่สำหรับช่อง DMC ใช้งบประมาณน้อยมาก ๆ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ลูกๆ ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานเป็นเพียงอาหารวันละ 2 มื้อ และอุทิศชีวิตเพื่องานพระศาสนา การทุ่มเทชีวิตและจิตใจของชาววัดพระธรรมกายนี่เอง คือหัวใจสำคัญที่ทำให้วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ใหญ่ มั่นคง มีศูนย์สาขาอยู่ทั่วโลก และยังมีช่อง DMC เพื่อขยายธรรมะไปสู่ชาวโลกได้ ดั่งเช่นทุกวันนี้

กลุ่มชาว Czech ล้วนรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ให้โอวาทและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง เป็นเวลากว่า 3 ชั่งโมง ทุกคำแนะนำล้วนมีประโยชน์ พร้อมที่จะนำไปปรับใช้กับงานจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเยาวชนชาว Czech ต่อไป

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ ได้พัฒนาสมาธิให้ก้าวหน้าขึ้น ทุกท่านมีความสุขที่มีโอกาสมาร่วมโครงการนี้ บรรยากาศแห่งความอบอุ่นเช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนักในประเทศ Czech เพราะประเทศนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียมาเป็นเวลานาน และได้รับอิสรภาพเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ชาว Czech มักจะถูกบังคับให้อยู่ในกฎระเบียบและถูกลงโทษอยู่เสมอ

สำหรับในช่วงแรกของการอบรม ชาว Czech กลุ่มนี้กล่าวว่า รู้สึกไม่ดีนักที่ต้องกราบพระ เนื่องจากสำหรับชาว Czech ในอดีตนั้น การก้มหัวลงกับพื้น หมายถึงการได้รับการลงโทษ อีกทั้งยังไม่เข้าใจดีว่าต้องกราบพระไปเพื่ออะไร แต่เมื่อได้ฟังธรรมะและศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธในวันต่อๆ มาจึงเกิดความเข้าใจซาบซึ้ง ในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และยินดีที่จะกราบพระเองด้วยความเต็มใจอีกด้วย

ใน 2 วัน สุดท้ายก่อนจบการอบรม ผู้เข้าอบรมหลายท่านถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความรู้สึกขอบคุณ ตื้นตันใจ และเสียใจที่โครงการดี ๆ เช่นนี้ถึงเวลาจะต้องสิ้นสุดลง เพราะเป็นช่วงเวลาและความทรงจำดีๆ ที่หาได้ไม่ง่ายนักในประเทศ Czech และไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า จะมีสังคมดีๆ แบบนี้ ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่อุทิศตน มอบช่วงเวลาดีๆ ให้กับชีวิตพวกเขา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027977148691813 Mins