สร้างวัดเรื่องเล็ก

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2562

สร้างวัดเรื่องเล็ก

       ช่วงแรกเริ่มที่คุณยายนําพาหมู่คณะสร้างวัดทั้งๆ ที่ยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างแม้แต่ที่ดิน หลายคนเกิดความสงสัยว่า ทําไมท่านจึงกล้าคิดการใหญ่ขนาดนี้ความจริงแล้วการสร้างวัดถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาและค้นคว้าวิชชาธรรมกายกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และผู้ทําวิชชาในโรงงานทําวิชชา วิชชาธรรมกายทําให้คุณยายสามารถรู้เห็นแหล่งที่มาของความทุกข์ทั้งมวลและวิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ท่านยังได้ไปเยือนนรกสวรรค์โดยไม่ต้องอาศัยยานพาหนะใดๆ และช่วยปัดระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อช่วยให้ชาติและศาสนาพ้นภัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าการสร้างวัดมากมายนัก แม้กระนั้นท่านก็ไม่ได้วางมาดว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญ แต่ทําตัวเรียบง่ายสงบเสงี่ยมอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะท่านเข้าถึงวิชชาธรรมกายแล้วจึงมีใจบริสุทธิ์ และวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดของท่านก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชชาธรรมกายเช่นกัน

        วัดพระธรรมกายถือกําเนิดขึ้นเพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกาย เรื่องการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องอื่นๆ ถือว่าเป็นส่วนเสริมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เช่น การเรียนการสอนธรรมะภาคทฤษฎีการสร้างสื่อสอนธรรมะด้านต่างๆ ทั้งเพลงและภาพที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น แล้วหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมจนกว่าจะเข้าถึง “พระธรรมกาย” ซึ่งเป็นแก่นแท้ของสรรพชีวิตที่มีอยู่แล้วภายในตัวของทุกคน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.008283801873525 Mins