ถ่ายทอดคุณธรรม

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2562

ถ่ายทอดคุณธรรม

         ปกติแล้วคุณยายทําอาหารไม่ค่อยเป็นแต่เมื่อต้องสร้างวัดให้ลูกหลานอยู่ ท่านมักจะเข้าไปในครัวเพื่อทํางานที่ไม่ใช่การทําอาหาร แต่เป็นการอบรมสั่งสอนเพื่อจัดระเบียบวินัยให้กับสมาชิกในโรงครัว ทําให้ทุกคนรักความสะอาดและมีมโนปณิธานในการสร้างบารมีเหมือนอย่างคุณยาย เกิดความปลื้มปีติยินดีที่ได้สร้างบุญด้วยการทําอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณร คุณยายเมตตาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าพวกเขาจะได้บุญข้ามภพข้ามชาติอย่างไรถือเป็นการเติมกําลังใจให้กันอยู่เรื่อยๆ ในช่วงที่คุณยายยังแข็งแรงอยู่ ท่านเข้าครัวเป็นประจําสม่ําเสมอทุกวัน ท่านบอกหลวงพ่ออยู่บ่อยๆ ว่า “เราอย่าไปดุเขา เดี๋ยวเขาโกรธเอาเราสอนเขาดีกว่า เขาจะได้เข้าใจ” เพราะฉะนั้นตั้งแต่หลวงพ่อได้พบกับคุณยายและอยู่กับท่านมา จึงไม่เคยถูกท่านดุด่าว่ากล่าวเลยสักครั้งเดียว รวมถึงไม่เคยได้ยินทั้งคําติหรือคําชมใดๆ จากท่านโดยตรงมีแต่คําสอนให้ทําหรือประกอบเหตุอย่างนี้เพื่อที่จะได้ผลเป็นอย่างนั้น ท่านสอนว่าผลในปัจจุบันชาตินี้เกิดจากเหตุที่ประกอบเอาไว้ในอดีตชาตินั่นเองดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะต้องใช้โอกาสในการกลับเนื้อกลับตัว แก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตชาติที่ผ่านมา ด้วยการทําแต่ความดีตลอดไป นอกจากประโยชน์อันเกิดจากการสั่งสอนสมาชิกในโรงครัวแล้วคุณยายยังรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจที่ได้เห็นพระภิกษุสามเณรขบฉันภัตตาหาร ท่านรู้สึกดีใจและพนมมือรับพรจากคณะสงฆ์ทุกคราว

       คุณยายมักสอนใครต่อใครว่า “เราเกิดมามีหน้าที่” หน้าที่อันสําคัญนี้คือการทําใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงที่พึ่งภายใน เพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและศึกษาวิชชาธรรมกายต่อไป เป็นการฝึกอบรมคนทั้งด้านความประพฤติภายนอกและการปฏิบัติธรรมภายใน แม้เมื่อคุณยายสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จเรียบร้อยแล้วและหลวงพ่อมีโครงการที่จะขยายงานเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับผู้มีบุญที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์คุณยายยังคงเมตตาทําหน้าที่อบรมบ่มเพาะคุณธรรมให้แก่บุคลากรของวัด ทั้งพระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่อุบาสก และอุบาสิกา เพื่อให้เป็นพระแท้และเป็นนักบวชที่แท้จริง ท่านเพียรพยายามที่จะสร้างวัดพระธรรมกายให้มีระบบระเบียบสะอาดสง่างามเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์และผู้ที่แสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะเห็นภัยในวัฏสงสาร เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการสืบต่อไป

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0059821486473083 Mins