สติ สบาย อีกทั้ง สมํ่าเสมอ

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2562

               

      สติ สบาย อีกทั้ง

สมํ่าเสมอ

 คือทแกล้วสามเกลอ

ทหารแก้ว

หากทำอย่างนี้เจอ 

ธรรมแน่

จิตพร่างสว่างแพร้ว

มั่นแล้วกลางกาย

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01416738430659 Mins