บุญไม่ใช่สินค้า... อยากได้ต้องทำเอง (๑)

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2562

บุญไม่ใช่สินค้า... อยากได้ต้องทำเอง (๑)

บุญ...ไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย อยากจะได้ก็ต้องทำเอา
ไม่ใช่ธุรกิจ ไม่ใช่สินค้า
ไม่ใช่กล้วยทอด ไม่ใช่เต้าฮวย เฉาก๊วย ซีเซ็กฉ่าย เกี่ยมฉ่าย
“บุญ” ไม่ใช่สินค้า แต่เป็นเรื่องของจิตใจ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา
มองการณ์ไกลไปในอนาคต
ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า
ชีวิตในวัฏสงสาร ถ้าไม่ทำบุญแล้วน่าสงสาร มันลำเค็ญ

พระพุทธองค์จึงสอนให้ทำบุญเอาไว้
เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ทั้งในมนุษยโลก และในเทวโลก ตลอดจนในสังสารวัฏ
เราจะสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย
หรือทุกสิ่งที่ดี เพราะบุญอย่างเดียวเท่านั้น
จะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
เป็นพระอริยบุคคล บุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้น
จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระอริยเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็บุญอีกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ซื้อขายบุญไม่มี
ได้ยินคำนี้แล้ว อย่าท้อใจ อย่าคลางแคลงใจ
เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่าเชื่อขี้เมา!
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020863831043243 Mins