บุญไม่ใช่สินค้า... อยากได้ต้องทำเอง (๒)

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2562

บุญไม่ใช่สินค้า... อยากได้ต้องทำเอง (๒)

การซื้อบุญไม่มี
เพราะบุญไม่ใช่สินค้า
ไม่ใช่ว่า...ใครมีเงินจะซื้อได้
มีแต่การทำบุญ สร้างบุญเท่านั้น ไม่มีซื้อขายบุญ ต้องมีศรัทธา มีปัญญา มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญอย่างแจ่มแจ้ง

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อะไรเป็นอุปสรรค
ของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง ๓ อย่างนี้ ทำให้ชีวิตไม่สุขสมหวัง ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
ความโลภ ทำให้จิตพร่อง มีความอยาก มีความหิวอยู่ตลอดเวลา เหมือนตุ่มก้นรั่ว ขวดก้นรั่ว แก้วก้นรั่ว
ความโกรธ ทำให้ใจเร่าร้อน ทุรนทุราย เหมือนถูกไฟเผาลนตลอดเวลา
ความหลง ทำให้ใจมืดบอด
กิเลสทั้ง ๓ อย่างนี้ ทำให้ใจไม่ใส เมื่อใจไม่ใส ความสุขก็ไม่เกิด ดังนั้นการเอา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปให้หมดจากใจ
ได้นั่นแหละ ใจจึงจะเข้าถึงความสุขความสมหวังในชีวิต เข้าถึงอานุภาพอันไม่มีประมาณ และจะได้เข้าไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป การให้เป็นต้นทางแห่งความสุข เป็นทางมาแห่งบุญ เพราะไปขจัดความตระหนี่ที่อยู่ในใจให้หลุดไป ความโลภก็หมดตาม ใจก็ยิ่งใส พอใจใส ความสุขก็เกิดขึ้น
สรุปว่า บุญซื้อไม่ได้ ไม่ใช่สินค้า แต่ต้องสร้าง และจำเป็นต้องสร้าง
ถ้าไม่สร้าง ชีวิตไม่เข้าถึงความสุข เพราะใจไม่บริสุทธิ์ด้วยความตระหนี่ เป็นต้น ดังนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมด ใจจะได้ใส จะได้มีความสุขเกิดขึ้น
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010706027348836 Mins