บุญไม่ใช่สินค้า... อยากได้ต้องทำเอง (๓)

วันที่ 20 มีค. พ.ศ.2562

บุญไม่ใช่สินค้า... อยากได้ต้องทำเอง (๓)

มีชาวต่างประเทศท่านหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องการทำ บุญ ถามภรรยาซึ่งเป็นคนไทยว่า เธอซื้อบุญหรือ? เพราะว่าเขาไม่เข้าใจจริง ๆ
บุญไม่มีการซื้อขาย มีแต่ทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทำบุญเพื่อให้ได้บุญ เพื่อเอาชนะความตระหนี่ ความโลภในตัว หรือกิเลสอาสวะในตัวให้มันเจือจางเบาบางลงไป
การให้ทาน สามารถขจัดกิเลสหยาบ ๆ ได้ ในระดับหนึ่ง
แต่กิเลสละเอียด ๆ ต้องไปรื้อด้วยศีล ด้วยภาวนา
กิเลสหยาบ ๆ ก็เปรียบเหมือนก้อนหินใหญ่ ๆ เราต้องทลายมันไปก่อน

พอถึงก้อนกรวด ก้อนทราย เราค่อยเอาเครื่องมือที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อย ๆ ไปขจัดปัดเป่ามัน
เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เป็นการซื้อขายบุญ แต่เป็นการทำ บุญ ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และรู้ว่าบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจึงทำ
ถ้าคิดว่าซื้อบุญ มักจะไม่ค่อยได้บุญ เพราะยังขาดดวงปัญญา
ไม่เข้าใจว่า เขาทำบุญไปเพื่ออะไร ยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
ซื้อบุญ ซื้อสวรรค์ ซื้อไม่ได้ ไม่มีทางเด็ดขาดเลย จิตต้องผ่องใส จากความโลภ โกรธ หลง ให้ทานเพื่อจะเอาชนะจิตที่มีความตระหนี่ เอาชนะความโลภที่อยู่ในใจ ขจัดให้มันจางลงไป กระแสธารแห่งบุญจึงบังเกิดขึ้น บางคนที่ยังไม่เข้าใจต้องศึกษาตรงนี้ให้ดี
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019252582391103 Mins