อยู่ที่แคบแต่กว้าง กว่าใด

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2562

อยู่ที่แคบแต่กว้าง

กว่าใด

อยู่ที่กว้างกลับแคบไซร้

แปลกแท้

เรื่องทั้งหมดอยู่ที่ใจ

ใช่สิ่ง ใดนา

หยุดอยู่ฐานเจ็ดแล้   

หลุดไร้พรมแดน

ตะวันธรรม

 

   

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010649641354879 Mins