จุดแห่งชัยชนะ

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

จุดแห่งชัยชนะ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๔

            จุดแห่งชัยชนะ : ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ภาวนามยปัญหา  เพราะยิ่งภาวนาไปก็มีแต่ปัญหา จุดกลาง คือจุดแห่งชัยชนะ จุดแห่งความสำเร็จ

           เหมือนอากาศที่ขาดไม่ได้ : ต้องฝึกนิสัยขยันนั่งธรรมะจนติดเป็นนิสัย  เหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันเช่นเดียวกับการอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟันที่ต้องทำทุกวันจนเป็นปกติ เพราะไม่ทำไม่ได้ ไม่ทำแล้ว…เหมือนชีวิตขาดสิ่งที่สำคัญไปอย่างหนึ่ง เหมือนอากาศที่ขาดไม่ได้ เราจำเป็นต้องหายใจทุกวัน หายใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่หายใจเราก็ตาย การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ให้มีความสำนึกว่า การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ เพราะถ้าเราขาดอากาศ เราก็แค่ตายจากโลกนี้ไป แต่ถ้าขาดธรรมะแล้ว เราจะตายจากความดี ตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนธรรมะที่ปฏิบัตินี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราไป แม้เราละโลกไปแล้ว ก็จะมีชีวิตใหม่ที่ประณีตกว่าเดิม เป็นชีวิตอันยาวนานที่มีความสุขด้วยการเข้าถึงธรรม ธรรมะจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ตลอดเส้นทางแห่งการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

          อย่าไปฝืน : ปล่อยสบาย ๆ ปล่อยนะ ไม่ใช่ดัน ต้องปล่อย อย่าไปฝืน อย่าไปรั้ง เพราะการฝืนและรั้งมันไม่เกิดประโยชน์ แถมเกิดโทษ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017065699895223 Mins