เราใช้บุญเก่าทุกวัน

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2562

เราใช้บุญเก่าทุกวัน

เราใช้บุญเก่าทุกวัน
ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน
จะเรียกว่า ทุกอนุวินาทีก็ได้
ที่ยังมีเรี่ยวมีแรงสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ได้
ก็เพราะยังมีบุญเก่าปรนเปรอให้ชีวิตเป็นไป
เราใช้บุญเก่าตลอดเวลา
แต่บุญใหม่นาน ๆ ทำ ที มันจะไม่พอกัน

ในฐานะที่เราได้มาถึงความรู้อันบริสุทธิ์
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม
ก็ควรจะใช้ชีวิตในการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่
เพราะบุญคือทุกสิ่งที่เราปรารถนา
และบุญให้ผลเกินควรเกินคาด
อย่างที่เรานึกไม่ถึง
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018872658411662 Mins