หัวใจพระบรมโพธิสัตว์

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2562

หัวใจพระบรมโพธิสัตว์

บุคคลโดยทั่วไป
มักคิดถึงตนเองมากกว่าผู้อื่น
แต่พระบรมโพธิสัตว์จะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง
และถือว่า การที่คิดถึงคนอื่นนั้น ก็คือการคิดถึงตนเอง
เพราะไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างกันเลย
เรารักตัวเองอย่างไร...ก็รักผู้อื่นอย่างนั้น
รักผู้อื่นอย่างไร...ก็รักตัวเองอย่างนั้น
ดังนั้น จึงมีความรู้สึกว่า
การทำ เพื่อผู้อื่น ก็คือการทำเพื่อตัวเอง
นี่คือหัวใจของยอดนักสร้างบารมี
และพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย
3 ธันวาคม พ.ศ. 2545

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.079478549957275 Mins