ชนะด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2562

ชนะด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี

ต้องคิดดี พูดดี ทำดี
แล้วสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นแบบสวนกระแส
ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ ฟ้า จะเป็นอย่างไร
โลกจะเป็นอย่างไร
เราสามารถฝ่าวิกฤตสวนกระแสไปได้
ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมารได้ช่องส่งผลผ่านตัวของเรา
แต่ถ้าเราเผลอไปคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำ ไม่ดี
กลุ้มอกกลุ้มใจ วิตกกังวล เป็นต้น
มารก็จะได้ช่องส่งผล

แต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนั้น
ใจนิ่งอยู่ในบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมา
อยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
มารก็ไม่ได้ช่อง เมื่อมารไม่ได้ช่อง
บุญก็ได้ช่องส่งผล ส่งผังสำเร็จให้บังเกิดขึ้น
เราเกิดมาสร้างบารมีในเส้นทางนี้
ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา
1 มกราคม พ.ศ. 2559

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010388970375061 Mins