เพลง ภาคภูมิใจ

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2562

 

 

เพลง : ภาคภูมิใจ
คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : พงษ์พันธ์ รติธรรมกุล
แปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

***--------------------------------------------------------------------------------------------------***

แม้อยู่ป่าดงพงไพร
ภูเขาสูงทะเลไกล
เธอคือเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยยอมแพ้
บุหรี่, สุราเมรัย
จะยั่วยวนเพียงไหนก็ไม่เคยยอมแพ้
เพื่อนสูบเราไม่สูบ เพื่อนเสพเราไม่เสพ
เพราะมันเป็นสิ่งไม่ดี เยาวชนรุ่นใหม่นี้
ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ทุกคน
ดังฟ้าหลังฝนหยัดท้าตะวันที่สาดแสงเฉิดฉาย
เป็นโค้งสดใสคล้ายซุ้มสวรรค์
เพิ่มเติมสิ่งดี เพิ่มเติมสิ่งนี้ เพิ่มขึ้นทุกวัน
อย่าได้หวั่นไหว อุปสรรคขวางกั้นจงก้าวข้ามไป

แม้อยู่ป่าดงพงไพร
ภูเขาสูงทะเลไกล
เธอคือเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยยอมแพ้
ทั้งแสง, เสียง, สี, บุหรี่, สุราเมรัย
จะยั่วยวนเพียงไหนก็ไม่เคยยอมแพ้
ครูไม่ใหญ่ภาคภูมิใจ
เยาวชนรุ่นใหม่ต้นแบบที่ดี
ครูไม่ใหญ่ภาคภูมิใจ
ภูมิใจเยาวชนคนดีทุกคน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0090845147768656 Mins