เพลง วันมาฆบูชา

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

เพลง : วันมาฆบูชา
คำร้อง : ธรรมรักษ์
ทำนอง/เรียบเรียง : ปัญจสิขะ
ขับร้อง : ปัญจสิขะ
ภาพ : พุทธศิลป์
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

-----------------------------------------------

เนื้อเพลง : วันมาฆบูชา
 

มาฆบูชาวันที่พระบรมศาสดา

ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์

ผู้ทรงอภิญญา

ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา

ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

ณ เวฬุวันมหาวิหาร

ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

เดือนเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่นเจิดจ้า

นบองค์พระศาสดา

วันมาฆปุณณมี

น้อมดวงใจส่งถึงพระชินสีห์

ล่วงกาลผ่านไปสองพันกว่าปี

โลกนี้ร่มเย็นเรื่อยมา

พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอวาท

เป็นหลักพระศาสน์แก่เหล่าพระอรหันต์

พันสองร้อยห้าสิบองค์ ผู้ทรงอภิญญา

ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา

มารวมกันโดยมิได้นัดหมาย

ณ เวฬุวัน ยามบ่าย

ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

ทรงมุ่งดับทุกข์โศก แด่ชาวโลกทั้งหลาย

เพื่อเป้าหมายสู่พระนิพพาน

มาฆบูชา

มหาสมาคมใหญ่ พุทธบริษัทรวมใจ

จุดโคมประทีปถวาย

มาฆบูชา

มหาสมาคมใหญ่ พุทธบริษัทรวมใจ

ปฏิบัติธรรมถวาย

จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.042625800768534 Mins