เพลง ชีวิตสมณะ V.อังกฤษ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2558

 

เพลง ชีวิตสมณะ V.อังกฤษ

คำร้อง : ตะวันธรรม
ทำนอง : ปัญจสิขะ
เรียบเรียง : Ray Burghardt
ขับร้อง : Sountara Srisounthon & Supavedee Srisounthon
คำแปลภาษาอังกฤษ : Phatara Inlarp
คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ
ภาพ : DMC
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

-------------------------------------------------------------

เนื้อเพลง ชีวิตสมณะ V.อังกฤษ

จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน 
Like a bird that flies from it's nest

ไม่อาวรณ์เมื่อจรจากมา
As it soars it feels no regrets

สร้างชีวีให้มีคุณค่า 
Seek a life that has more worth,

แสวงหาแต่หนทางพระนิพพาน
Search the path till they reach Nirvana.


มีผ้าแค่เพียงสามผืน 
Germents they have merely three.

ทั้งหลับตื่นมีแต่ความชื่นบาน
Day and nigth feeling joy sharing peace,

สมบัติมีแค่อัฐบริขาร
With only essential need of life,

เลี้ยงสังขารด้วยอาหารสาธุชน
Nourished by food from those who believe.

ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ 
They practice and train through Meditation,

ทั้งคันถะวิปัสสนาทุกแห่งหน
With Kantha, Vipassana; at all times.

รักธรรมวินัยยิ่งกว่าชีวิตตน 
Dhamma principles worth more than theirs own lives.

หวังหลุดพ้นวัฏฏะชนะมาร
Hope to stop rebirth, defeat Mara.

จากเรือนเหมือนนกที่จากคอน 
Like a bird that flies from it's nest

ไม่อาวรณ์เมื่อจรจากมา
As it soars it feels no regrets

สร้างชีวีให้มีคุณค่า 
Seek a life that has more worth,

แสวงหาแต่หนทางพระนิพพาน
Search the path till they reach Nirvana.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033411546548208 Mins