กลับไทย

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2562

กลับไทย
กลับไปกราบ พระพ่อ..ผู้ก่อหวัง
กลับไปเติม เพิ่มพลัง ประทังหมาย
กลับไปทำ ภารกิจ ติดตัวกาย
กลับไปพบ มิตรสหาย ฉายสัมพันธ์
จากเวียนนา..สู่ไทย ไกลยิ่งนัก
ต้องมีรัก..ศรัทธา หาญกล้าฝัน
ต้องมีมิตร..ช่วยเหลือ เอื้อแบ่งปัน
จึงมีวัน ผ่องสวัสดิ์ สร้างวัดเจริญ
อย่าได้หลง เหลิงจิต นะมิตรผอง
สำนึกปอง กตัญญุตา น่าสรรเสริญ
อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง ทางสุขเทอญ
มุ่งดำเนิน สู่เป้าหมาย สุดสายธรรมฯ
๒๗ พฤศจิกาฯ ๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096489985783895 Mins