คือรอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มใบหน้า คือแววใจ แววตา ศรัทธาถวาย
...อ่านต่อ
ไม่ทำบุญ จะมีบุญ หรือคุณเอ๋ย ทิ้งบุญเลย ล่วงไป ใจหมองศรี
...อ่านต่อ
คนใจงาม คนใจดี มีความสุข ไม่มีทุกข์ กวนใจ ให้ขุ่นหมอง
...อ่านต่อ
ยิ่งลำบาก มากเท่าใด ใจยิ่งปลื้ม ยากลบลืม ภาพทรงจำ ตำนานใส
...อ่านต่อ
คนรักบุญ บุญรักคน มงคลเลิศ บุญประเสริฐ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล
...อ่านต่อ
อยากได้บุญ ต้องทำ บุญ คุณจำไว้ ทำด้วยใจ ใสศรัทธา ปัญญาหนุน
...อ่านต่อ
หาเรื่องบุญ หาเรื่องดี นี้ต้องหา ต้องศรัทธา อาสาบุญ บารมีใส
...อ่านต่อ
สาธุชน คนดี ศรีศาสนา คือคนแกร่ง คนกล้า ปัญญาใส
...อ่านต่อ
คนสร้างบุญ บุญสร้างคน ผลปรารถนา ด้วยศรัทธา ปัญญาย้ำ นำประสาน
...อ่านต่อ
สุขสันต์วันพระพุทธ สุขพิสุทธิ์พิเศษศานต์ สุขจอมศาสดาจารย์ สุขสำราญญาณปัญญา
...อ่านต่อ
การกระทำสิ่งใดใด ให้สัมฤทธิ์ เอาชีวิต เป็นเดิมพัน มั่นเป้าหมาย
...อ่านต่อ
คือนักปราชญ์ มหาเปรียญ ผู้ยิ่งใหญ่ คือนักสู้ ผู้เพียรใฝ่ ใคร่ศึกษา
...อ่านต่อ
ยุโรปโรจน์ โชติผ้า กาสาวพัสตร์ งามจำรัส พุทธบุตร ผุดผ่องใส
...อ่านต่อ
คนสร้างวัด วัดสร้างคน เป็นคนดี เป็นหน้าที่ ของคนดี ศรีศาสนา
...อ่านต่อ
ล้านคนดี ศรีชาติ ศรีศาสนา ล้านศรัทธา สาธุชน คนงามใส
...อ่านต่อ
คนชั่วบาป คิดพูดทำ กรรมชั่วบาป ใจวุ่นหยาบ บาปชั่ว มัวหมองศรี
...อ่านต่อ
ชาติหนึ่ง..ชีวิตหนึ่ง ตระหนักซึ้งกฎความจริง
...อ่านต่อ
จงอยู่อย่างว่างเบาเคล้าธรรมะ จงปล่อยละบาปชั่วสิ่งมัวหมอง
...อ่านต่อ
จงหมั่นตรึก ระลึกซึ้ง ถึงความดี จักเกิดมี ศรีมงคล พรผลสนอง
...อ่านต่อ
ทุกย่างก้าว คือย่างแก้ว แววบุญใส ทุกดวงใจ คือดวงกล้า ศรัทธาหาญ
...อ่านต่อ
อ้อมอกแม่ อุ่นนัก..รักลูกยิ่ง เป็นรักจริง รักแท้ แน่นักหนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร