มวลมนุษย์ เกิดมา หาใดหนอ ไม่รู้พอ ไม่รู้พัก สักคราวหน
...อ่านต่อ
ทุกย่างก้าว คือย่างแก้ว แววบุญใส ทุกดวงใจ คือดวงกล้า ศรัทธาหาญ
...อ่านต่อ
จงปลื้มใจ ในบุญ ที่คุณสร้าง ทุกสิ่งอย่าง ประจักษ์ เป็นหลักฐาน
...อ่านต่อ
คำว่าบุญ เป็นชื่อ ของความสุข บรรเทาทุกข์ บันดาลชัย ให้สมหมาย
...อ่านต่อ
ในความไกล มีความใกล้ ให้ชิดชื่น ในกลางคืน มีกลางวัน ให้ฉันเห็น
...อ่านต่อ
จารึกกลอน ส่งฝาก จากมอลต้า ถึงญาติธรรม ผู้ศรัทธา ผู้กล้าหาญ
...อ่านต่อ
คนใจใหญ่ ใจกว้าง สร้างสุขสันต์ คนใจปัน ใจสละ ประเสริฐศรี
...อ่านต่อ
จงคิดดี พูดดี ทำดีเถิด ความดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
...อ่านต่อ
ในวิกฤติ ร้ายราวี มีโอกาส อย่าขี้ขลาด ขี้แย แพ้มารหมอง
...อ่านต่อ
เราสวดมนต์ มนต์สวดเรา เข้าถึงสุข บรรเทาทุกข์ บำบัดโศก วิโยคสูญ
...อ่านต่อ
การได้เกิด เป็นมนุษย์ พบพุทธศาสน์ ในภพชาติ ปัจจุบัน นับอนันต์ผล
...อ่านต่อ
“ศูนย์เจ็ดสอง” ลองทำ สูตรสำเร็จ เลขดีเด็ด เคล็ดคาถา พาสุขใส
...อ่านต่อ
ยกบุญ...บุญยกเสริม สมบัติเพิ่มสุขภาพพลัง
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่เกิด พรประเสริฐ สูงสุด พุทธศาสนา
...อ่านต่อ
สัจธรรม ความเป็นจริง อิงอาศัย ความเป็นอยู่ ความเป็นไป นัยศึกษา
...อ่านต่อ
“กวีวันพระ” โรคกายทำลายคน
...อ่านต่อ
ผู้เรียนธรรม รู้ธรรม นำปฏิบัติ เข้าใจชัด อรรถธรรม ย้ำฝึกฝน
...อ่านต่อ
คิดดี พูดดี ทำดี คนมี ศีลธรรม นำจิต
...อ่านต่อ
“รวมพลพันธุ์ตะวัน” มีงานบุญ งานบ้าน งานศาสนา
...อ่านต่อ
“วิสาขบูชามหารำลึก” สิบห้าค่ำ เพ็ญเดือนหก ดิลกมาส
...อ่านต่อ
ปลื้มบุญปลื้มบารมี ปลื้มความดีปลื้มกุศล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล