อนิจจา พระเณรไทย ในวันนี้

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2562

อนิจจา พระเณรไทย ในวันนี้
สร้างวัดชี้ สอนชน คนทั้งผอง
ให้ละชั่ว ทำดี มีสติตรอง
แต่ถูกจอง จับขัง ตั้งโทษคดี
อนิจจา บรรพกาล บรรพชน
ศรัทธาล้น ชูเชิด เทิดศาสน์ศรี
ทุ่มเลือดเนื้อ กายจิต อุทิศพลี
มรดกธรรม ตำนานชี้ ดีเด่นไทย
อนิจจา ลูกหลานไทย ในวันนี้
และวันหน้า หากยังมี ที่อาศัย
อาจมิเหลือ วัดสงฆ์ องค์เณรใด
ให้นำใฝ่ ให้พึ่งพา น่าเศร้านัก
๑๘ ธ.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025398333867391 Mins