มีทรัพย์สิน แต่ไม่ให้ คล้ายไม่มี

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2562

 

มีทรัพย์สิน แต่ไม่ให้ คล้ายไม่มี
 ใจตระหนี่ แคบหมอง ข้องสังสาร
 ไม่มีทรัพย์ แต่ใจ อยากให้ทาน
 น่ากราบกราน น่าโมทนา น่าชื่นชม  
     การให้ปัน เสียสละ ประเสริฐนัก
 มหาเสน่ห์ เมตตารัก หลักงามสม
 ความบริสุทธิ์ ผ่องใส นัยเปลื้องปม
 อันขื่นขม ข้องวัฏฏะ ชัยชนะมาร
       ๑๑ ม.ค. ๖๐
จากหนังสือ สารธรรมคำกวี 4

 Total Execution Time: 0.0027584989865621 Mins