สื่อสร้างสันติสุข

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2562

สื่อสร้างสันติสุข
การบันทึก สื่อภาพ อาบบุญใส
คือการให้ หนทาง สว่างสวรรค์
ย่อมเกิดบุญ ได้บารมี ทวีอนันต์
จงเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ บุญใสงาม
สื่อภาพบุญ สื่อสวรรค์ นิพพานผล
สร้างศรัทธา มหาชน พ้นภพสาม
ขยายบุญ ขยายสุข ทุกโมงยาม
จารึกนาม “สื่อสร้างสันติสุข”ชัย
๑๓ มกราฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015623013178507 Mins