อย่าหลงตัวเหลิงใจว่าใหญ่เก่ง

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

อย่าหลงตัวเหลิงใจว่าใหญ่เก่ง
มาอวดเบ่งอ้างชั้นสำคัญหมาย
ถือทิฏฐิดำริหมิ่นมิตรหญิงชาย
ทุกคนตายเหมือนกันท่านผู้เจริญ
เอาชีวิตวันเวลามาสร้างกุศล
ประโยชน์ตนและท่านน่าสรรเสริญ
เป็นใหญ่ด้วยศีลธรรมหลักดำเนิน
ขอเรียนเชิญญาติธรรมทำดีเอยฯ
๐๖/๐๓/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010421355565389 Mins