หยุดบาป...ตลอดชีวิต

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

หยุดบาป...ตลอดชีวิต
หยุดจิต...ตลอดกาล
หยุดนิ่ง...เกษมศานต์
หยุดคร้าน...พยายามเทอญ
๐๔/๐๙/๕๖

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032859007517497 Mins