เชิญเข้าวัด สวดมนต์ ฝึกฝนจิต

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2562

เชิญเข้าวัด สวดมนต์ ฝึกฝนจิต
สร้างชีวิต เสริมชีวัน สุขหรรษา
ชวนครอบครัว พี่น้อง ผองประชา
สร้างปัญญา บารมี ความดีงาม
ยึดหลักธรรม คำสอน พรพุทธะ
ผู้ข้ามละ กิเลสบ่วง ห้วงภพสาม
สันติภาพ สันติสุข ทุกโมงยาม
ย่อมติดตาม อำนวยผล คนทำดี
๙ ธ.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0012107849121094 Mins