“วันคุ้มครองโลก”

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2562

“วันคุ้มครองโลก”
ยี่สิสอง เมษายน มงคลฤกษ์
วันฟ้าเบิก บุญฉ่ำ ธรรมกายใส
วันคุ้มครอง โลกสงบ สันติชัย
สิ้นทุกข์ภัย มีสุขสันต์ นิรันดร
วันสำคัญ ใครคนหนึ่ง ซึ่งเรารัก
ใจประจักษ์ คุณธรรม ซึ้งคำสอน
ท่านยอยก ศาสนา รุ่งสถาพร
น้อมบูชา มาลัยกลอน พรชีวัน
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เพื่อขัดขูด เกลาใจ ใสสุขสันต์
สรรเสริญคุณ พุทธะ ปลื้มอนันต์
ยอดนักรบ พันธุ์ตะวัน มั่นศรัทธา
เดือนเมษา ฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ
บุญนำชัย อนันต์ชาติ สมปรารถนา
รวมพุทธะ บริษัทสี่ ทุ่มชีวา
น้อมบูชา พระไตรรัตน์ พัฒน์มงคล
ทอดผ้าป่า ค่าใช้จ่าย ภายในวัด
บุญจำรัส ปลื้มจิต ประสิทธิ์ผล
พระต้นธาตุ ต้นธรรม อำนวยชนม์
บุญยิ่งล้น รวยยิ่งล้ำ ถึงธรรมกาย
๒๒ เม.ย. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010685324668884 Mins