คุณทำบุญ คุณต้อง ครองรักษา

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2562

คุณทำบุญ คุณต้อง ครองรักษา
ใจศรัทธา สถิตบุญ คุณใฝ่ฝัน
เป็นสัจจะ บารมีธรรม ที่สำคัญ
คุณต้องมั่น คำสัญญา อย่าทิ้งเมิน
บุญของคุณ คุณของบุญ หนุนชีวิต
พรโชคฤทธิ์ สำเร็จมั่น สุขสรรเสริญ
บุญคือมิตร ที่แท้จริง มิ่งงามเจริญ
ขอเรียนเชิญ ทุกท่าน ทำบุญเทอญ
๑๘ เม.ย. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.018413901329041 Mins