สู้ไหว สู้ได้ ใจสู้

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2562

สู้ไหว สู้ได้ ใจสู้
สู้อยู่ สู้สร้าง ทางใส
สู้ทน สู้ทำ เทิดชัย
สู้ใฝ่ สู้รุด สุดธรรม!
๑๖ กันยาฯ ๕๗

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.001156751314799 Mins