เกิด..เป็นมนุษย์ สุดดี ที่สุดแล้ว

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2562

เกิด..เป็นมนุษย์ สุดดี ที่สุดแล้ว
แก่..บุญแก้ว บารมี ศรีสวัสดิ์ผล
เจ็บ..ป่วยไข้ ธรรมดา สามัญชน
ตาย..ทุกคน ทั่วหล้า อย่าเหลิงใจ
หมาย..ชีวิต สถิตค่า จารึกโรจน์
ทำ..ประโยชน์ ความดี มีโชคใส
ความ..สะอาด บริสุทธิ์ วิมุตติชัย
ดี..สร้างไว้ เสมอมั่น ท่านผู้เจริญฯ
๒๗ มกราฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010587811470032 Mins