ปฏิบัติธรรม นำใจ ใสสุขสันต์

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2562

ปฏิบัติธรรม นำใจ ใสสุขสันต์
ใช้คืนวัน และเวลา หามรรคผล
สร้างบารมี ดีสำนึก ฝึกหัดตน
จึงสมชาติ สมชนม์ คนรักธรรมฯ
๒๘/๑๑/๕๕

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี

 Total Execution Time: 0.020226116975149 Mins