“ความดี...ศรีประชา”

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2562

“ความดี...ศรีประชา”
จงหมั่นตรึก ระลึกซึ้ง ถึงความดี
จักเกิดมี ศรีมงคล พรผลสนอง
นำชีวิต สุขโชติ โรจน์เรืองรอง
ตามครรลอง อริยะ ประพฤติมา
คนเปี่ยมรัก เคารพมั่น กตัญญู
ย่อมเชิดชู ผู้มีคุณ บุญปรารถนา
มุ่งละชั่ว หมายทำดี ศรีประชา
จึงสมญา ชาวพุทธ ผุดผ่องเอย
๑๒ ม.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085860093434652 Mins