สุขสันต์วันพระพุทธ

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2562

สุขสันต์วันพระพุทธ
สุขพิสุทธิ์พิเศษศานต์
สุขจอมศาสดาจารย์
สุขสำราญญาณปัญญา
สุขสันต์วันพระธรรม
สุขเลิศล้ำชื่นหรรษา
สุขสว่างยิ่งอภิญญา
สุขวิชชาบุญบารมี
สุขสันต์วันพระสงฆ์
สุขดำรงทรงศาสน์ศรี
สุขสร้างคุณความดี
สุขทับทวีปลื้มปริ่มใจ
๓ ส.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 Total Execution Time: 0.0012862682342529 Mins