รอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มหน้า

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2562

รอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มหน้า
เปี่ยมรัก เมตตา อุราฉาย
ปันมอบ มวลมิตร หญิงชาย
ความหมาย คุณค่า น่านิยม
ให้ยิ้ม ได้ยิ้ม พริ้มพราว
แวววาว งดงาม อร่ามสม
ชื่นกาย ชื่นใจ ชื่นชม
เปลื่ยนตรม ก่อหวัง พลังใจ
๑๘ มี.ค. ๖๐

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี ๔

 Total Execution Time: 0.014364449183146 Mins