“แด่...พุทธศาสนิกชน”

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2562

“แด่...พุทธศาสนิกชน”
ชาติหนึ่ง..ชีวิตหนึ่ง
ตระหนักซึ้งกฎความจริง
ประโยชน์ความดีสิ่ง
ชนชายหญิงต้องกระทำ
เป็นเกียรติประวัติดี
เป็นศักดิ์ศรีประเสริฐล้ำ
เป็นแบบเป็นแผนนำ
เป็นตำนานสืบกาลยุค
พุทธองค์ทรงสอนชี้
“การทำดีได้ดี” สุข
“ทำชั่วได้ชั่ว” ทุกข์
จงเมตตาสาธุชน
โมทนาสาธุการ
บุญสร้างสานสำเร็จผล
อำนวยช่วยชีพตน
สมบูรณ์ล้นเลิศตระการ
รูปทรัพย์คุณสมบัติ
เจิดจำรัสมากมหาศาล
สถิตมั่นนิรันดร์กาล
ด้วยบุญทานศีลภาวนา
๑๓ ก.พ. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025844176610311 Mins