“ศรีชนเจริญ”

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2562

“ศรีชนเจริญ”
จงอยู่อย่างว่างเบาเคล้าธรรมะ
จงปล่อยละบาปชั่วสิ่งมัวหมอง
จงสร้างบุญบารมีความดีครอง
จงใฝ่ปองภาวนาปัญญาญาณ
เพราะชีวิตติดข้องต้องตายสิ้น
หน้ากลบดินดีเห็นเป็นหลักฐาน
อยู่เพื่อให้ไปเพื่อสร้างทางสุขสราญ
คือปณิธานหน้าที่ศรีชนเจริญ
๒๕ ม.ค. ๕๙

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี4

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010728319485982 Mins